Czy możesz zostać słuchaczem?

Do szkoły przyjmowani są słuchacze:
– po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum
(nauka trwa 6 semestrów)
– po ukończeniu szkoły zawodowej
(nauka trwa 4 semestry)

Zgłoś się !

Zgłoś się używając formularza poniżej :Przyjdź zapisać się do sekretariatu :

Dokumenty potrzebne przy zapisie:
– Wypełnione podanie
– 2 szt. zdjęć legitymacyjnych
– Oryginał świadectwa
– Dowód osobisty