Opłata miesięczna – 200 zł

Każdy semestr trwa 5 miesięcy

Płatność do 10 każdego miesiąca